Liên hệ chúng tôi

Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

HÀNG CHÂU XIAOSHAN HUAGONG TOOLS NHÀ MÁY

Thêm: Chiết Giang Hàng Châu Tiêu Sơn Suoqian Khu Công nghiệp

Điện thoại: + 86-571-82347868

Fax: + 86-571-82345081

E-mail: hgtools@hgtools.com

Hàng Châu Tiêu Sơn Công cụ Huagong Nhà máy